ပင်လုံတက္ကသိုလ်

ဇီဝဗေဒဌာန

ရည်ရွယ်ချက်

 • To use the subject of the learned Zoology to produce a good academic staff
 • To create a successful businessman using the subject of learningMission
 • Conduct subject-specific studies
 • Develop human resources for the subject

ဇီဝဗေဒဌာနသင်္ကေတအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်

 • ဝါစိမ်းနီအရောင်များသည် ရှမ်းပြည်နယ်အလံတွင်ပါဝင်သော ဝါ စိမ်း နီ အရောင်ကို ထည့်သွင်းထားခြင်းဖြစ်ပြီး ရှမ်းပြည်နယ်ကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။
 • ကျောက်တိုင်အမှတ်အသားသည် ပင်လုံမြို့၏ အဓိက အမှတ်အသားဖြစ်သည်။ ပြည်ထောင်စုအတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသားများ စုစည်းမှု အထိမ်းအမှတ်ဖော်ပြသော ပြည်ထောင်စုကျောက်တိုင်ကို ရည်ညွှန်းပါသည်။ ပင်လုံတက္ကသိုလ်တွင် တိုင်းရင်းသားများ စုပေါင်းညီညာစွာဖြင့် ပညာသင်ယူကြသည်ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။
 • အပြာရောင်သည် ရေ၏အရောင်ကို ကိုယ်စားပြုသောအရောင်ဖြစ်သည်။ ရေရှိခြင်းကြောင့် ကမ္ဘကြီးပေါ်တွင် သက်ရှိများရှင်သန်နေထိုင်နိုင်ပြီး သက်ရှိသတ္တဝါများအား လေ့လာသည့် သတ္တဗေဒဘာသာရပ်ဟု သွယ်ဝှိုက်၍ အဓိပ္ပါယ်ရသည်။
 • ဇင်ရော်ဌက်အား ကျောရိုးရှိသတ္တဝါများအားလုံးကို ရည်ညွှန်း၍ လေ့လာသည်ဟု အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။
 • ဘွဲ့ဦးထုပ်နှင့်စာလိပ်သည် အတတ်ပညာများကို သင်ကြားပို့ချတတ်မြောက်ခြင်းကို ကိုယ်စားပြုသည်။
 • စပါးနှံသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသားပြည်သူပြည်သားများအားလုံးကို အာဟာရ၊ အသိဉာဏ်ကြွယ်ဝစေရန် ရည်ညွှန်းပါသည်။

ဇီဝဗေဒဌာန နောက်ခံသမိုင်း

The Department of Zoology was established in Panglong University in 2002. Dr. Mar Mar Thein was the first Professor in the Department of Zoology. Over the past seventeen years, the Department has grown and is dedicated to providing students with excellent learning opportunities to encourage their interest in Zoology.

ဇီဝဗေဒဌာန၏ သုတေသနလုပ်ငန်းများ

 • Investigation on antimicrobial sensitivities of isolated bacteria from various food sources (2018 – to date)
 • Prevalence of intestinal parasites in hoses and donkey in Panglong (2019 – to date)
 • Investigation on intestinal parasites in mule in Panglong (2019 – to date)
 • Morphological differentiation of Macrobrachium using principle components and discriminant analysis (2017 – to date)
 • Evaluation of larvicidal and pupicidal efficacy of temephos and Carica papaya (Caricaceae) extracts against Aedes aegypti (2018 – to date)
 • Incidence of endoparasites in Lepidocephalus thermalis from Panglong market, Panglong (2109- to date)

ဇီဝဗေဒသင်ရိုးညွှန်းတမ်း

ပထမနှစ်ဝက်

Sr. No. Year Module No Module Name
1 First Year Major Zool-1101 Organization and Variety of Life
2 First Year Minor Zool-1001 Animal Kingdom and Organization of Life Forms
3 Second Year Major Zool-2101 Protista and Lower Invertebrates
4 Zool-2102 Mollusca
5 Zool-2103 Arthropoda
6 Zool-2104 Acoelomata and Coelomata
7 Second Year Minor Zool-2001 Invertebarte Zoology
8 Third Year / First Year Honours Major Zool-3101/3201 Toxonomy and Nomenclature
9 Zool-3102/3202 Ecology
10 Zool-3103/3203 Zoogeography
11 Zool-3104/3204 Descriptive Statistics
12 Zool-3106/3206 Animal Behavior
13 Fourth Year / Second Year Honours Major Zool-4101/4201 Molecular Cell Biology
14 Zool-4102/4202 Environmental Science
15 Zool-4103/4203 Biodiversity and Conservation
16 Zool-4104/4204 Inferential Statistics
17 Zool-4106/4206 Molecular Genetics
18 Third Year Honours Major Zool-5201 Embryology
19 Zool-5202 Endocrinology
20 Zool-5203 Biodiversity
21 Zool-5204 Virology and Bacteriology
22 Zool-5205 Research Methodology
23 Zool-5206 Linkage and Chromosome Mapping
24 First Year MSc Zool-611 Zoological Nomenclature and Postgraduate Study in the Biological Science
25 Zool-612 Zoogeography and Ecology
26 Zool-613 Quantitative and Population Genetics
27 Zool-614 Developmental Biology

 

ဒုတိယနှစ်ဝက်

Sr. No. Year Module No Module Name
1 First Year Major Zool-1102 Life processes and homeostasis
2 First Year Minor Zool-1002 Chemical of life and life processes
3 Second Year Major Zool-2111 Ichthyology
4 Zool-2112 Herpetology
5 Zool-2113 Ornithology
6 Zool-2114 Mammalogy
7 Second Year Minor Zool-2002 Vertebrate zoology
8 Third Year / First Year Honours Major Zool-3111/3211 Elementary physiology
9 Zool-3112/3212 Parasitology
10 Zool-3113/3213 Entomology
11 Zool-3114/3214 Mendelian Genetics
12 Zool-3116/3216 Evolution
13 Fourth Year / Second Year Honours Major Zool-4111/4211 Endocrinology I
14 Zool-4112/4212 Mcrobiology
15 Zool-4113/4213 Biotechology
16 Zool-4114/4214 Aquaculture
17 Zool-4116/4216 Poultry science and management
18 Third Year Honours Major Zool-5207 Physiology
19 Zool-5208 Immunology
20 Zool-5209 Evolution
21 Zool-5210 Palaentology
22 Zool-5211 Biotechnology
23 Zool-5212 Biometry
24 First Year MSc Zool-621 Animal Physiology / Endocrinology
25 Zool-622 Environmental studies and conservation management
26 Zool-623 Evolutionary biology/Animal behavior
27 Zool-624 Microbiology/Invertebrate Immunology

ဆက်သွယ်ရန်

ပင်လုံတက္ကသိုလ်

လွိုင်လင်ခရိုင်၊ လွိုင်လင်မြို့နယ်၊ ပင်လုံမြို့၊
ဟဲနန်း ကျေးရွာအုပ်စု၊
ပင်လုံလဲချား လမ်းမအနီး

 ၀၈၀-၃၀၀၄၅၄
 ၀၈၀-၃၀၀၄၅၁
info@upanglong.edu.mm

Mon – Fri 9:00A.M. – 4:00P.M.

ဇီဝဗေဒဌာန အဖွဲ့ဝင်များ

ဒေါက်တာငြိမ်းငြိမ်းလှိုင်

ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး
nyeinnyeinhlaing@upanglong.edu.mm
ရာထူး ဦးရေ
ပါမောက္ခ
တွဲဖက်ပါမောက္ခ
ကထိက
လက်ထောက်ကထိက
နည်းပြ/ သရုပ်ပြ

ဇီဝဗေဒဌာန၏ ဆောင်ရွက်မှုများ

ဇီဝဗေဒသင်ကြားခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ

 • Promoting the academic program crosses for students, academic staff and administrative staff to provide them with access to studying and working other country’s colleges and universities.
 • For academic staff and researchers to acquire knowledge.
 • Sharing resources, experiences from good practices abroad relevant for their professional development.

ဆက်သွယ်ရန်

၀၈၀-၃၀၀၄၅၄
၀၈၀-၃၀၀၄၅၁

 zoologydepartment@upanglong.edu.mm