ပင်လုံတက္ကသိုလ်

သင်တန်းရေးရာဌာန

အမည်                                                             –          ဒေါ်စန်းစန်းညွန့်

ရာထူး                                                              –          ဌာနမှူး (သင်တန်းရေးရာ)

မွေးသက္ကရာဇ်                                                   –          (၂-၁၀-၁၉၆၇)

အမှုထမ်းသက်ဝင်ရောက်သည့်နေ့စွဲ                  –          (၁-၉-၁၉၈၆)

လက်ရှိရာထူးစတင်ထမ်းဆောင်သည့်နေ့စွဲ        –          (၂၈-၈-၂၀၁၉)

ပညာအရည်အချင်း                                          –          B.A (Geog), PDCS

ဌာနဝန်ထမ်းများ

ရာထူး ဦးရေ
ဌာနမှူး
လက်ထောက်မော်ကွန်းထိန်း
Office Superintendent
ဌာနခွဲစာရေး
အကြီးတန်းစာရေး
စာရင်းကိုင် (၃)
Registrar Controller

ဆက်သွယ်ရန်

 ၀၈၁-၃၀၀၄၅၄
 ၀၈၁-၃၀၀၄၅၁

 studentaffairdepartment@upanglong.edu.mm