ပင်လုံတက္ကသိုလ်

ရူပဗေဒဌာန

ရည်ရွယ်ချက်

  • ရူပဗေဒပညာ အဆင့်မြှင့်၍ တိုင်းပြည်တင့်စေအံ့

ရူပဗေဒသင်ရိုးညွှန်းတမ်း

ပထမနှစ် B.Sc ဘွဲ့သင်တန်း

First Semester Second Semester
Module No. Module Name Module No. Module Name
မ ၁၀၀၁ မြန်မာစာ မ ၁၀၀၂ မြန်မာစာ
Eng 1001 English Eng 1002 English
Phys 1101 General Physics I Phys 1102 General Physics II
Phys 1103 Modern Physics I Phys 1104 Modern Physics II
Math 1001 Mathematics I Math 1003 Mathematics
AM 1001 Aspects of Myanmar AM 1002 Aspects of Myanmar

ဒုတိယနှစ် B.Sc ဘွဲ့သင်တန်း

First Semester Second Semester
Module No. Module Name Module No. Module Name
Eng 2001 English Eng 2002 English
Phys 2101 Mathematical Physics Phys 2102 Computational Physics
Phys 2103 Electric & Magnetic Fields Phys 2104 Thermal Physics
Phys 2105 Atomic Physics Phys 2106 Analytical Mechanics
Phys 2107 Statistical Mechanics Phys 2108 Optics & Photonics III
Math 2001 Mathematics Math 2004 Mathematics

တတိယနှစ် B.Sc ဘွဲ့သင်တန်း

First Semester Second Semester
Module No. Module Name Module No. Module Name
Eng 3001 English Eng 3002 English
Phys 3101 AC Circuits & Electronics Phys 3102 Electronics
Phys 3103 Nuclear Physics Phys 3104 Nuclear Physics
Phys 3105 Classical Mechanics Phys 3106 Classical Mechanics
Phys 3107 Electromagnetic Wave Theory Phys 3108 Electromagnetic Wave Theory
Phys 3109 Mathematical Physics Phys 3110 Mathematical Physics

စတုတ္ထနှစ် B.Sc ဘွဲ့သင်တန်း

First Semester Second Semester
Module No. Module Name Module No. Module Name
Eng 4001 English Eng 4002 English
Phys 4101 Electronics Phys 4102 Electronics
Phys 4103 Nuclear Physics Phys 4104 Nuclear Physics
Phys 4105 Quantum Mechanics Phys 4106 Quantum Mechanics
Phys 4107 Condensed Matter Physics Phys 4108 Condensed Matter Physics
Phys 4109 Theoretical Physics Phys 4110 Theoretical Physics

ပထမနှစ် B.Sc (Hons) သင်တန်း

First Semester Second Semester
Module No. Module Name Module No. Module Name
Eng 3001 English Eng 3002 English
Phys 3201 AC Circuits & Electronics Phys 3202 Electronics
Phys 3203 Nuclear Physics Phys 3204 Nuclear Physics
Phys 3205 Classical Mechanics Phys 3206 Classical Mechanics
Phys 3207 Electromagnetic Wave Theory Phys 3208 Electromagnetic Wave Theory
Phys 3209 Mathematical Physics Phys 3210 Mathematical Physics

ဒုတိယနှစ် B.Sc (Hons) သင်တန်း

First Semester Second Semester
Module No. Module Name Module No. Module Name
Eng 4001 English Eng 4002 English
Phys 4201 Electronics Phys 4202 Electronics
Phys 4203 Nuclear Physics Phys 4204 Nuclear Physics
Phys 4205 Quantum Mechanics Phys 4206 Quantum Mechanics
Phys 4207 Condensed Matter Physics Phys 4208 Condensed Matter Physics
Phys 4209 Theoretical Physics Phys 4210 Theoretical Physics

တတိယနှစ် B.Sc (Hons) သင်တန်း

First Semester Second Semester
Module No. Module Name Module No. Module Name
Phys 5201 Electronics Phys 5202 Electronics
Phys 5203 Nuclear Physics Phys 5204 Nuclear Physics
Phys 5205 Quantum Mechanics Phys 5206 Quantum Mechanics
Phys 5207 Condensed Matter Physics Phys 5208 Materials Science
Phys 5209 Electromagnetic Wave Theory Phys 5210 Electromagnetic Wave Theory
Phys 5211 Mathematical Physics Phys 5212 Mathematical Physics

M.Sc Qualifying သင်တန်း

First Semester Second Semester
Module No. Module Name Module No. Module Name
Phys 5201 Electronics Phys 5202 Electronics
Phys 5203 Nuclear Physics Phys 5204 Nuclear Physics
Phys 5205 Quantum Mechanics Phys 5206 Quantum Mechanics
Phys 5207 Condensed Matter Physics Phys 5208 Materials Science
Phys 5209 Electromagnetic Wave Theory Phys 5210 Electromagnetic Wave Theory
Phys 5211 Mathematical Physics Phys 5212 Mathematical Physics

မဟာဘွဲ့ (M.Sc) သင်တန်း

First Semester Second Semester
Module No. Module Name Module No. Module Name
Ph 611 Quantum Mechanics Ph 621 Quantum Mechanics
Ph 612 Condensed Matter Physics Ph 622 Condensed Matter Physics
Ph 613 Nuclear Physics Ph 623 Nuclear Physics
Ph 614 Electronics Ph 624 Electronics

 

ဆက်သွယ်ရန်

ပင်လုံတက္ကသိုလ်

လွိုင်လင်ခရိုင်၊ လွိုင်လင်မြို့နယ်၊ ပင်လုံမြို့၊
ဟဲနန်း ကျေးရွာအုပ်စု၊
ပင်လုံလဲချား လမ်းမအနီး

 ၀၈၀-၃၀၀၄၅၄
 ၀၈၀-၃၀၀၄၅၁
info@upanglong.edu.mm

Mon – Fri 9:00A.M. – 4:00P.M.

ရူပဗေဒဌာန အဖွဲ့ဝင်များ

ဒေါက်တာသန်းသန်းဝင်း

ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး
thanthanwin@upanglong.edu.mm
ရာထူး ဦးရေ
ပါမောက္ခ
တွဲဖက်ပါမောက္ခ
ကထိက
လက်ထောက်ကထိက
နည်းပြ/ သရုပ်ပြ

ရူပဗေဒဌာန၏ ဆောင်ရွက်မှုများ

ရူပဗေဒသင်ကြားခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ

The goal of physics is to appreciate how things work from first principles.  Physics students study how nature laws can be applied to explain the many phenomena of our world.  We attempt physics courses that are matched to a range of goals that students may have in studying physics, contract elective courses to broaden one’s scientific literacy, satisfying demands for a major in the sciences or engineering, or working towards a degree in physics or engineering physics. This skill to apply the simple principles that underlie complicated problems will be receiving students well in the attention and occupation they pursue after graduation.

ဆက်သွယ်ရန်

၀၈၀-၃၀၀၄၅၄
၀၈၀-၃၀၀၄၅၁

 physicsdepartment@upanglong.edu.mm