ပင်လုံတက္ကသိုလ်

အရှေ့တိုင်းပညာဌာန

ရည်ရွယ်ချက်

 • To develop the human  resource on the qualified research by fields of oriental studies.

အရှေ့တိုင်းပညာသင်ရိုးညွှန်းတမ်း

 • OS- 1101  Pāli Language
 • OS- 1102  Pāli Literature (Prose)
 • OS- 2101  Pāli Language
 • OS- 2102  Pāli Literature (Prose)
 • OS- 2103  Pāli Literature (Poetry)
 • OS- 2004 Buddhist Councils
 • OS- 1001  Fundamental of Pāli Language
 • OS- 1001 Pāli Language
 • OS- 2001 Pāli Language

ဆက်သွယ်ရန်

ပင်လုံတက္ကသိုလ်

လွိုင်လင်ခရိုင်၊ လွိုင်လင်မြို့နယ်၊ ပင်လုံမြို့၊
ဟဲနန်း ကျေးရွာအုပ်စု၊
ပင်လုံလဲချား လမ်းမအနီး

 ၀၈၀-၃၀၀၄၅၄
 ၀၈၀-၃၀၀၄၅၁
info@upanglong.edu.mm

Mon – Fri 9:00A.M. – 4:00P.M.

အရှေ့တိုင်းပညာဌာန အဖွဲ့ဝင်များ

ဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်း

ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး
khinmgwin@upanglong.edu.mm
ရာထူး ဦးရေ
ပါမောက္ခ
တွဲဖက်ပါမောက္ခ
ကထိက
လက်ထောက်ကထိက
နည်းပြ/ သရုပ်ပြ

အရှေ့တိုင်းပညာဌာန၏ ဆောင်ရွက်မှုများ

အရှေ့တိုင်းပညာသင်ကြားခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ

Oriental studies must be studied

 • how to live in the worldly lives
 • how to make achievements for one’s material wants
 • to know the social conditions of India society in the life-time of Buddha
 • to know the knowledge of sources of Myanmar culture
 • to understand life of the Buddha in historical point of view
 • to understand the relationship among sanskrit Prākrit, Pāli and English Languages
 • to instruct the moral ethics to develop the art of living

ဆက်သွယ်ရန်

၀၈၀-၃၀၀၄၅၄
၀၈၀-၃၀၀၄၅၁

 orientalstudiesdepartment@upanglong.edu.mm