ပင်လုံတက္ကသိုလ်

မြန်မာစာဌာန

ရည်ရွယ်ချက်

 • မြန်မာစာ၊ မြန်မာစကားပြေ၊ ကဗျာတို့၏ သဘောကိုကောင်းစွာ သိနားလည်ကာ မှန်ကန်စွာရေးသား တွေးခေါ်တတ်စေရန်၊ မိမိစာပေနှင့် လူမျိုးကိုချစ်ခင်တတ်ကာ နိုင်ငံ့သားကောင်း များ ပေါ်ပေါက်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

မြန်မာစာသင်ရိုးညွှန်းတမ်း

ပထမနှစ်၊  မြန်မာစာအထူးပြု                                                                                     

 • မ ၁၀၀၁ ၊ မ ၁၀၀၂ (မြန်မာစာ)
 • မ-၁၁၀၁၊ မ-၁၁၀၃ (စာပေယဉ်ကျေးမှုဆောင်းပါးများ၊မေတ္တာစာ၊ဘာသာဆောင်းပါးများ၊ဘာသာပြန်)
 • မ ၁၁၀၂၊ မ ၁၁၀၄ (အချင်းကဗျာစု၊ အချိုးကဗျာ၊ မွေ့နွန်းရကန်၊ သံဝရပျို့၊ စာပေလောက)
 • AM-၁၀၀၂  (မြန်မာ့ရေးရာ)

ဒုတိယနှစ်၊  မြန်မာစာအထူးပြု

 • မ- ၂၁၀၁၊ မ-၂၁၀၄ (စကားပြေ၊ ပြဇာတ်)
 • မ-၂၁၀၂၊ မ-၂၁၀၅ (ပျို့၊ မော်ကွန်း၊ ဗဟုသုတဖတ်စာ)
 • မ-၂၁၀၃၊ မ-၂၁၀၆ (ဘာသာဆောင်းပါးများ၊ စကားပြေအရေးအသားများ၊ ဘာသာစကား၊ ဘာသာပြန်၊ ဗဟုသုတဖတ်စာ)

 တတိယနှစ်၊ မြန်မာစာအထူးပြု

 • မ-၃၁၀၁၊ မ-၃၁၀၆ (ဝတ္ထု(၁)၊ (၂))
 • မ-၃၁၀၂၊ မ-၃၁၀၇ (ကဗျာ(၁)၊ (၂)၊ ဗဟုသုတဖတ်စာ)
 • မ- ၃၁၀၃၊ မ-၃၁၀၈ (ဘာသာစကား(၁)၊(၂)၊ ဗဟုသုတဖတ်စာ)
 • မ-၃၁၀၄၊ မ-၃၁၀၉ (ဘာသာဗေဒ၊ သဒ္ဒဗေဒ(၁)၊(၂) ၊ ဗဟုသုတဖတ်စာ)
 • မ-၃၁၀၅၊ မ-၃၁၁၀ (စာပေသဘောတရား၊ ကမ္ဘာ့စာပေနိဒါန်း၊ ဘာသာပြန်)

စတုတ္ထနှစ်၊မြန်မာစာအထူးပြု

 • မ-၄၁၀၁၊ မ-၄၁၀၆ (ဝတ္ထု၊ ပြဇာတ်)
 • မ-၄၁၀၂၊ မ-၄၁၀၇ (ပျို့၊ ဇာတိမာန်စာပေ)
 • မ-၄၁၀၃၊ မ-၄၁၀၈ (ဘာသာစကား(၁)၊(၂))
 • မ-၄၁၀၄၊ မ-၄၁၀၉ (ဘာသာဗေဒ၊ သဒ္ဒဗေဒ(၁)၊(၂)၊ ဗဟုသုတဖတ်စာ)
 • မ-၄၁၀၅၊ မ-၄၁၁၀ (သုတေသနနည်းပညာ၊ မြန်မာဒေသိယစကားများ(၁)၊(၂)၊ ဗဟုသုတဖတ်စာ)

ပထမနှစ်ဂုဏ်ထူးတန်း၊ မြန်မာစာအထူးပြု

 • မ-၃၂၀၁၊ မ-၃၂၀၆ (ဝတ္ထု(၁)၊ (၂))
 • မ-၃၂၀၂၊ မ-၃၂၀၇ (ကဗျာ(၁)၊ (၂)၊ ဗဟုသုတဖတ်စာ)
 • မ- ၃၂၀၃၊ မ-၃၂၀၈ (ဘာသာစကား(၁)၊(၂)၊ ဗဟုသုတဖတ်စာ)
 • မ-၃၂၀၄၊ မ-၃၂၀၉ (ဘာသာဗေဒ၊ သဒ္ဒဗေဒ(၁)၊(၂)၊ ဗဟုသုတဖတ်စာ)
 • မ-၃၂၀၅၊ မ-၃၂၁၀ (စာပေသဘောတရား၊ ကမ္ဘာ့စာပေနိဒါန်း၊ ဘာသာပြန်)

ဒုတိယနှစ်ဂုဏ်ထူးတန်း၊ မြန်မာစာအထူးပြု

 • မ-၄၂၀၁၊ မ-၄၂၀၆ (ဝတ္ထု၊ ပြဇာတ်)
 • မ-၄၂၀၂၊ မ-၄၂၀၇ (ပျို့၊ ဇာတိမာန်စာပေ)
 • မ-၄၂၀၃၊ မ-၄၂၀၈ (ဘာသာစကား(၁)၊(၂))
 • မ-၄၂၀၄၊ မ-၄၂၀၉ (ဘာသာဗေဒ၊ သဒ္ဒဗေဒ(၁)၊(၂)၊ ဗဟုသုတဖတ်စာ)
 • မ-၄၂၀၅၊ မ-၄၂၁၀ (သုတေသနနည်းပညာ၊ မြန်မာဒေသိယစကားများ(၁)၊(၂)၊ ဗဟုသုတဖတ်စာ)

တတိယနှစ်ဂုဏ်ထူးတန်း၊ မြန်မာစာအထူးပြု

 • မ-၅၂၀၁၊ မ-၅၂၀၇ (စကားပြေ (၁)၊(၂))
 • မ-၅၂၀၂၊ မ-၅၂၀၈ (ဂီတစာပေ၊ ခေတ်ကဗျာ)
 • မ-၅၂၀၃၊ မ-၅၂၀၉ (ရသ/ စာပေသဘောတရား၊ စာပေဝေဖန်ရေး(၁)၊(၂))
 • မ-၅၂၀၄၊ မ-၅၂၁၀ (ဘာသာစကား(၁)၊ (၄) )
 • မ-၅၂၀၅၊ မ-၅၂၁၁ (ဘာသာစကား(၂)၊ (၅))
 • မ-၅၂၀၆၊ မ-၅၂၁၂ (ဘာသာစကား(၃)၊ (၆))

ပထမနှစ်မဟာဝိဇ္ဇာ၊ မြန်မာစာအထူးပြု (ဘာသာ)

 • မ-၆၁၁ (ဘာ)  (ရှေးဟောင်းစာနှင့်ဘာသာစကားအမြင်)
 • မ-၆၁၂ (ဘာ) (တိုင်းရင်းဘာသာစကားများ)
 • မ-၆၁၃ (ဘာ) (ဘာသာဗေဒ)
 • မ-၆၁၄ (ဘာ) (သဒ္ဒဗေဒ)

ဆက်သွယ်ရန်

ပင်လုံတက္ကသိုလ်

လွိုင်လင်ခရိုင်၊ လွိုင်လင်မြို့နယ်၊ ပင်လုံမြို့၊
ဟဲနန်း ကျေးရွာအုပ်စု၊
ပင်လုံလဲချား လမ်းမအနီး

 ၀၈၀-၃၀၀၄၅၄
 ၀၈၀-၃၀၀၄၅၁
info@upanglong.edu.mm

Mon – Fri 9:00A.M. – 4:00P.M.

မြန်မာစာဌာန အဖွဲ့ဝင်များ

ဒေါက်တာမင်းမင်းသန်း

ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး
minminthan@upanglong.edu.mm

Ph.D (Linguistics: Myanmar)

ရာထူး ဦးရေ
ပါမောက္ခ
တွဲဖက်ပါမောက္ခ
ကထိက
လက်ထောက်ကထိက
နည်းပြ/ သရုပ်ပြ

မြန်မာစာဌာန၏ ဆောင်ရွက်မှုများ

မြန်မာစာသင်ကြားခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ

မိခင်ဘာသာစကားနှင့် စာပေကိုသိရှိနားလည်စေရန်၊ မြန်မာဂန္တဝင်စာပေနှင့် ခေတ်ပေါ် စာပေတို့ကိုသိရှိကာကိုယ်ပိုင် စကားပြေ၊ ကဗျာတို့ ရေးသားတတ်စေရန်၊ မှန်ကန်စွာရေးသား၊ တွေးခေါ်၊ ပြောဆိုနိုင်စွမ်းရှိစေရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရန်

 ၀၈၀-၃၀၀၄၅၄
 ၀၈၀-၃၀၀၄၅၁

 myanmardepartment@upanglong.edu.mm