ပင်လုံတက္ကသိုလ်

သင်္ချာဌာန

ရည်ရွယ်ချက်

  • To serve the well-qualified mathematics students and to scope in education sector as outstanding students.
  • Applied all sector by using mathematical thinking.
  • To promote the education standard based on mathematics.

သင်္ချာသင်ရိုးညွှန်းတမ်း

ပထမနှစ်ဝက်

Sr. No. Year Module No. Module Name
1

First Year

(Major)

Math-1101 Algebra and Analytic Geometry
2 Math-1102 Trigonometry and Differential Calculus
3

First Year

(Minor)

Math 1001 Mathematics-I
4 Math-1002 Mathematics-I
5

Second Year

(Major)

 

Math-2101 Complex Variables I
6 Math-2012 Calculus of Several Variables
7 Math-2103 Vector Algebra and Statics
8 Math-2104 Discrete Mathematics I
9 Math-2105 Theory of Sets I
11

Second Year

(Minor)

 

Math- 2001 Mathematics I
12 Math-2002 Mathematics I
13

Third Year

(Major)

Math-3101/3201 Analysis I
14 Math-3102/3202 Linear Algebra II
15 Math-3103/3203 Differential Equations
16 Math-3104/3204 Differential Geometry
17 Math-3105/3205 Tensor Analysis
19

Fourth Year

(Major)

Math-4101/4201 Analysis III
20 Math-4102/4202 Numerical Analysis I
21 Math-4103/4203 Linear Programming
22 Math-4104/4204 Partial Differential Equations
23 Math-4105/4205 Stochastic Process I
25

Third Year Honours  and Qualifying

Class

Math-5201 Analysis V
26 Math-5202 General Topology II
27 Math-5203 Abstract Algebra II
28 Math-5204 Hydrodynamics I
29   Math-5205 Numerical Analysis II
30 Math-5206 Qualitative Theory of Ordinary Differential Equations I
31

M.Sc

First Year

Math-611 Analysis I
32 Math-612 Abstract Algebra
33 Math-613 Qualitative Theory of Ordinary Differential Equations (OR) Dynamical Systems
36 Math-616 Physical Applied Mathematics I

 

ဒုတိယနှစ်ဝက်

Sr. No. Year Module No. Module Name
1

First Year

(Major)

Math-1103 Algebra and Analytical Solid Geometry
2 Math-1104  Differential and Integral Calculus
3

First Year

(Minor)

Math 1003 Mathematics-II
4 Math-1004 Mathematics-II
5

Second Year

(Major)

 

Math-2107 Linear Algebra I
6 Math-2018 Ordinary Differential Equations
7 Math-2109 Vector Calculus and Dynamics
8 Math-2110 Discrete Mathematics II
9 Math-2111 Theory of Sets II
11

Second Year

(Minor)

 

Math- 2003 Mathematics II
12 Math-2004 Mathematics II
13

Third Year

(Major)

Math-3107/3207 Analysis II
14 Math-3108/3208 Linear Algebra III
15 Math-3109/3209 Mechanics
16 Math-3110/3210 Probability and Statistics
17 Math-3111/3211 Complex Variables II
19

Fourth Year

(Major)

Math-4107/4207 Analysis IV
20 Math-4108/4208 General Topology I
21 Math-4109/4209 Abstract Algebra I
22 Math-4110/4210 Hydromechanics
23 Math-4111/4211 Stochastic Process II
25

Third Year Honours  and Qualifying

Class

Math-5207 Analysis VI
26 Math-5208 General Topology III
27 Math-5209 Abstract Algebra III
28 Math-5210 Hydrodynamics II
29 Math-5211 Graph Theory
30 Math-5212 Qualitative Theory of Ordinary Differential Equations II
31

M.Sc

First Year

Math-621 Analysis II
32 Math-622 Abstract Algebra
33 Math-623 Partial Differential Equations (OR) Differential Geometry
36 Math-626 Physical Applied Mathematics II

ဆက်သွယ်ရန်

ပင်လုံတက္ကသိုလ်

လွိုင်လင်ခရိုင်၊ လွိုင်လင်မြို့နယ်၊ ပင်လုံမြို့၊
ဟဲနန်း ကျေးရွာအုပ်စု၊
ပင်လုံလဲချား လမ်းမအနီး

 ၀၈၀-၃၀၀၄၅၄
 ၀၈၀-၃၀၀၄၅၁
info@upanglong.edu.mm

Mon – Fri 9:00A.M. – 4:00P.M.

သင်္ချာဌာန အဖွဲ့ဝင်များ

ဒေါက်တာစိမ်းစိမ်းမြင့်

ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး
seinseinmyint@upanglong.edu.mm
ရာထူး ဦးရေ
ပါမောက္ခ
တွဲဖက်ပါမောက္ခ
ကထိက
လက်ထောက်ကထိက
နည်းပြ/ သရုပ်ပြ

သင်္ချာဌာန၏ ဆောင်ရွက်မှုများ

သင်္ချာသင်ကြားခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ

Mathematics is an essential discipline in today’s world. It is a powerful tool for understanding the round us and our perspective of the important issues facing us as individuals, families, businesses, and nation. Everyone needs some level of specific mathematics knowledge. Most professions use math to perform their job better and to get ahead in the world.

ဆက်သွယ်ရန်

၀၈၀-၃၀၀၄၅၄
၀၈၀-၃၀၀၄၅၁

 mathematicsdepartment@upanglong.edu.mm