ပင်လုံတက္ကသိုလ်

ဘူမိဗေဒဌာန

ရည်ရွယ်ချက်

  • မြေပေါ်မြေအောက် တွင်းထွက်သယံဇာတများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ရန်အတွက် ဘူမိဗေဒ ပညာရှင်ကောင်းများ မွေးထုတ်ပေးရန်။
  • နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်မည့် ဒေသတွင်း အင်ဂျင်နီယာ ဘူမိဗေဒပညာရှင်များမွေးထုတ်ပေးရန်။
  • သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ အတွက်စီမံခန့်ခွဲနိုင်သော ဘူမိဗေဒပညာရှင်ကောင်းများမွေးထုတ်ပေးရန်။

ဘူမိဗေဒသင်ရိုးညွှန်းတမ်း

(ပထမနှစ်ဝက်)

First Year

Module No. Module Name
Geol -1101 Principles of Geology I

Second Year

Module No. Module Name
Geol -2101 Elements of Mineralogy
Geol -2102 Structural Geology and Tectonics I
Geol -2103 Field Geology and Surveying
Geol -2104 Environmental Geology I

Third Year

Module No. Module Name
Geol -3101 Igneous Petrology I
Geol -3102 Sedimentary Petrology I
Geol -3103 Invertebrate Paleontology I
Geol -3104 Metamorphic Petrology
Geol -3105 Principles of Geophysics

Fourth Year

Module No. Module Name
Geol  -4101 Stratigraphic Principles and Practice
Geol   -4102 Geology of Myanmar I
Geol  -4103 Economic Geology
Geol  -4104 Photogeology and Remote Sensing
Geol  -4105 Applied Geology I(Engineering Geology and Hydrogeology)

First Year (Hons:)

Module No. Module Name
Geol -3201 Igneous Petrology I
Geol -3202 Sedimentary Petrology I
Geol -3203 Invertebrate Paleontology I
Geol -3204 Metamorphic Petrology
Geol -3205 Principles of Geophysics

Second Year (Hons:)

Module No. Module Name
Geol  -4201 Stratigraphic Principles and Practice
Geol   -4202 Geology of Myanmar I
Geol  -4203 Economic Geology
Geol  -4204 Photogeology and Remote Sensing
Geol  -4205 Applied Geology I(Engineering Geology and Hydrogeology)

(ဒုတိယနှစ်ဝက်)

First Year

Module No. Module Name
Geol -1102 Principles of Geology II

Second Year

Module No. Module Name
Geol -2105 Optical Mineralogy
Geol -2106 Structural Geology and Tectonics II
Geol -2107 Field Training Course
Geol -2108 Environmental Geology II

Third Year

Module No. Module Name
Geol -3108 Igneous Petrology II
Geol -3109 Sedimentary Petrology II
Geol -3110 Invertebrate Paleontology II
Geol -3111 Field Training Course
Geol -3112 Principles of Geochemistry

Fourth Year

Module No. Module Name
Geol  -4108 Mineral Deposits of Myanmar
Geol  -4109 Geology of Myanmar II
Geol  -4110 Exploration Geology
Geol  -4111 Field Training Course
Geol  -4112 Applied Geology II (Petroleum Geology)

First Year (Hons:)

Module No. Module Name
Geol -3208 Igneous Petrology II
Geol -3209 Sedimentary Petrology II
Geol -3210 Invertebrate Paleontology II
Geol -3211 Field Training Course
Geol -3212 Principles of Geochemistry

Second Year (Hons:)

Module No. Module Name
Geol  -4208 Mineral Deposits of Myanmar
Geol  -4209 Geology of Myanmar II
Geol  -4210 Exploration Geology
Geol  -4211 Field Training Course
Geol  -4212 Applied Geology II (Petroleum Geology)

ဆက်သွယ်ရန်

ပင်လုံတက္ကသိုလ်

လွိုင်လင်ခရိုင်၊ လွိုင်လင်မြို့နယ်၊ ပင်လုံမြို့၊
ဟဲနန်း ကျေးရွာအုပ်စု၊
ပင်လုံလဲချား လမ်းမအနီး

 ၀၈၀-၃၀၀၄၅၄
 ၀၈၀-၃၀၀၄၅၁
info@upanglong.edu.mm

Mon – Fri 9:00A.M. – 4:00P.M.

ဘူမိဗေဒဌာန အဖွဲ့ဝင်များ

ဒေါက်တာလှလှဌေး

ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး
hlahlahtay@upanglong.edu.mm
ရာထူး ဦးရေ
ပါမောက္ခ
တွဲဖက်ပါမောက္ခ
ကထိက
လက်ထောက်ကထိက
နည်းပြ/ သရုပ်ပြ

ဘူမိဗေဒဌာန၏ ဆောင်ရွက်မှုများ

ဘူမိဗေဒသင်ကြားခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ

  • To study the Earth how it works and its billion-year history.
  • To study some of society’s most important problems, such as energy, water, and mineral resources; the environment, climate change; and natural hazards like landslides, volcanoes, earthquakes, and floods.

ဆက်သွယ်ရန်

၀၈၀-၃၀၀၄၅၄
၀၈၀-၃၀၀၄၅၁

 geologydepartment@upanglong.edu.mm