ပင်လုံတက္ကသိုလ်

အင်ဂျင်နီယာဌာန

အမည်                                                             –          ဦးအေးမင်း

ရာထူး                                                              –          အင်ဂျင်နီယာမှူး

မွေးသက္ကရာဇ်                                                   –          (၂-၄-၁၉၈၆)

အမှုထမ်းသက်ဝင်ရောက်သည့်နေ့စွဲ                  –          (၂၂-၆-၂၀၀၉)

လက်ရှိရာထူးစတင်ထမ်းဆောင်သည့်နေ့စွဲ        –          (၂၂-၇-၂၀၁၅)

ပညာအရည်အချင်း                                          –          B.E (EC)

ဌာနဝန်ထမ်းများ

ရာထူး ဦးရေ
Executive Engineer 1
Assistant Engineer 1
Sub-Assistance Engineer 1
Branch Clerk 2
Plumber (3) 1
Assistant Supervisor (Estate) 1
Laboratory Technician (3) 1
Deputy Assistant Supervisor (Estate) 2
Register Controller 4
Worker Incharge (Gardener) 3
Worker Incharge 1
Sweeper 6
Watch Man 2
Cleaning Helper 1

ဆက်သွယ်ရန်

 ၀၈၁-၃၀၀၄၅၄
 ၀၈၁-၃၀၀၄၅၁

 engineerdepartment@upanglong.edu.mm