ပင်လုံတက္ကသိုလ်

ဓာတုဗေဒဌာန

ရည်ရွယ်ချက်

 • To produce skillful chemistry graduates contributing to local needs.

ဓာတုဗေဒသင်ရိုးညွှန်းတမ်း

 • Foundation Chemistry
 • Inorganic Chemistry
 • Physical Chemistry
 • Organic Chemistry
 • Chemistry in Society
 • Water Chemistry
 • Analytical Chemistry
 • Biochemistry
 • Environmental Chemistry
 • Research Methodology
 • Nanoscience
 • Spectroscopy
 • Electroanalytical Chemistry
 • Nuclear Chemistry

ဆက်သွယ်ရန်

ပင်လုံတက္ကသိုလ်

လွိုင်လင်ခရိုင်၊ လွိုင်လင်မြို့နယ်၊ ပင်လုံမြို့၊
ဟဲနန်း ကျေးရွာအုပ်စု၊
ပင်လုံလဲချား လမ်းမအနီး

 ၀၈၀-၃၀၀၄၅၄
 ၀၈၀-၃၀၀၄၅၁
info@upanglong.edu.mm

Mon – Fri 9:00A.M. – 4:00P.M.

ဓာတုဗေဒဌာန အဖွဲ့ဝင်များ

ဒေါက်တာဉာဏ်ထွန်း

ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး
nyantun@upanglong.edu.mm
ရာထူး ဦးရေ
ပါမောက္ခ
တွဲဖက်ပါမောက္ခ
ကထိက
လက်ထောက်ကထိက
နည်းပြ/ သရုပ်ပြ

ဓာတုဗေဒဌာန၏ ဆောင်ရွက်မှုများ

ဓာတုဗေဒသင်ကြားခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ

 • Everyone and everything around us involves Chemistry
 • It can explain our world
 • It helps us to –
  • be better informed citizen
  • get a possible career for our future
  • learn problem solving skills
  • enhance analytical thinking

ဆက်သွယ်ရန်

၀၈၀-၃၀၀၄၅၄
၀၈၀-၃၀၀၄၅၁

 chemistrydepartment@upanglong.edu.mm