ပင်လုံတက္ကသိုလ်

ရုက္ခဗေဒဌာန

ရည်ရွယ်ချက်

  • ရုက္ခဗေဒပညာဖြင့် သက်ရှိလောကတစ်ခုလုံးတည့်တံ့သာယာဖွံ့ဖြိုးစေရန်

ရုက္ခဗေဒသင်ရိုးညွှန်းတမ်း

ပထမနှစ်ဝက်

Class Module No. Module Name
First Year Bot 1101 Plant Biology
Bot 1001 Varieties of Plant & their Relatives
Second Year Bot 2101 Survey of Plant Kingdom I
Bot 2102 Angiosperm I
Bot 2103 Genetics I
Bot 2104 Ecology
Bot 2001 Plant Taxonomy I
Third Year Bot 3101/3201 Medicinal Plants
Bot 3102/3202 Plant Cytology & Anatomy
Bot 3103/3203 Plant Physiology I
Bot 3104/3204 Environmental Biology
Bot 3105/3205 Floristics& Herbarium Techniques
Fourth Year Bot 4101/4201 Plant Systematics
Bot 4102/4202 Pharmacognosy
Bot 4103/4203 Microbiology
Bot 4104/4204 Plant tissue culture
Bot 4106/4206 Mineral Nutrition of Plants
H-III Bot 5201 Industrial Microbiology
Bot 5202 Advanced Plant Physiology I
Bot 5203 Advanced Pharmacognosy
Bot 5204 Molecular Genetics
Bot 5205 Plant Geography
Bot 5206 Evolution
M.Sc I Bot 611 Evolutionary Survey of Plant Kingdom
Bot 612 Embryology and Morphogenesis
Bot 613 Principle of Taxonomy
Bot 614 Applied Pharmacognosy
M.Sc II Bot 631 Research Outline Presentation
Bot 632 Seminar for Research Outcome
Bot 633 Research and Progress Report
Bot 634 Research Outline and their Presentation

 

ဒုတိယနှစ်ဝက်

Class Module No. Module Name

First

Year

Bot 1102 Basic Concepts of Applied Botany
Bot 1002 Importance of Plants

Second

Year

Bot 2106 Survey of Plant Kingdom II
Bot 2107 Angiosperm II
Bot 2108 Cytogenetics
Bot 2109 Horticulture
Bot 2002 Plant Taxonomy II

Third

Year

Bot 3107/3207 Cell Biology
Bot 3108/3208 Advanced Genetics
Bot 3109/3209 Plant Physiology II
Bot 3110/3210 Applied Ecology
Bot 3111/3211 Biochemistry I
Fourth Year Bot 4107/4207 Biochemistry II
Bot 4108/4208 Plant Biotechnology
Bot 4109/4209 Applied Microbiology
Bot 4110/4210 Biodiversity and Conservation
Bot 4112/4212 Biostatistics I
H-III Bot 5207 Microbial Biotechnology
Bot 5208 Advanced Plant Physiology II
Bot 5209 Industrial and Economic Plants
Bot 5210 Enzymology
Bot 5211 Biostatistics II
Bot 5212 Environmental Education and Ethics
M.Sc I Bot 621 Advanced Microbiology
Bot 622 Environmental Science
Bot 623 Plant Biochemistry and Physiology
Bot 624 Molecular Biology and Biotechnology
M.Sc II Bot 641 Research and Seminar
Bot 642 Thesis and Viva Voce

ဆက်သွယ်ရန်

ပင်လုံတက္ကသိုလ်

လွိုင်လင်ခရိုင်၊ လွိုင်လင်မြို့နယ်၊ ပင်လုံမြို့၊
ဟဲနန်း ကျေးရွာအုပ်စု၊
ပင်လုံလဲချား လမ်းမအနီး

 ၀၈၀-၃၀၀၄၅၄
 ၀၈၀-၃၀၀၄၅၁
info@upanglong.edu.mm

Mon – Fri 9:00A.M. – 4:00P.M.

ရုက္ခဗေဒဌာန အဖွဲ့ဝင်များ

ဒေါက်တာခင်ချိုချိုဦး

ပါမောက္ခ၊ ဌာနမှူး
khinchochooo@upanglong.edu.mm
ရာထူး ဦးရေ
ပါမောက္ခ
တွဲဖက်ပါမောက္ခ
ကထိက
လက်ထောက်ကထိက
နည်းပြ/ သရုပ်ပြ

ရုက္ခဗေဒဌာန၏ ဆောင်ရွက်မှုများ

ရုက္ခဗေဒသင်ကြားခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ

Botany is the study of plants. Plants are a fundamental part of life on earth, generating food, oxygen, fuel, medicine and fiber that allow other life forms to exist. By studying botany, students can get knowledge of medicinal plants, biodiversity, environmental conservation, modern genetics and biotechnology. Botany students can apply in their respective field after graduation.

ဆက်သွယ်ရန်

၀၈၀-၃၀၀၄၅၄
၀၈၀-၃၀၀၄၅၁

 botanydepartment@upanglong.edu.mm