ပင်လုံတက္ကသိုလ်

စီမံရေးရာဌာန

အမည်                                                             –          ဦးအေးကျော်

ရာထူး                                                              –          ဌာနမှူး (စီမံ/ဘဏ္ဍာ)

မွေးသက္ကရာဇ်                                                   –          (၆-၄-၁၉၆၁)

အမှုထမ်းသက်ဝင်ရောက်သည့်နေ့စွဲ                  –          (၁၄-၁၁-၁၉၈၃)

လက်ရှိရာထူးစတင်ထမ်းဆောင်သည့်နေ့စွဲ        –          (၁၄-၇-၂၀၁၅)

ပညာအရည်အချင်း                                           –          B.Sc (Chem)

ဌာနဝန်ထမ်းများ

ရာထူး ဦးရေ
Head of Department 1
Assistant Registrar 1
Office Superintendent 1
Branch Clerk 4

ဆက်သွယ်ရန်

 ၀၈၁-၃၀၀၄၅၄
 ၀၈၁-၃၀၀၄၅၁

 administrationdepartment@upanglong.edu.mm